28 wrzesień, 2022

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę ZZH-26-2-2022

Maleniec, dn. 27.09.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: ZAPYTANIE CENOWE ZZH-26-2-2022 Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego trybem zapytania cenowego ZP-2-2022 z dn. 15.09.2022, za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez: Q-Trade Łukasz Kurowski z siedzibą w Podgaj 2f, 21-400 Łuków. Złożona oferta cenowa: 17 298,72 zł brutto. Dr Maciej ChłopekDyrektorZabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu Załączniki:Informacja
28 wrzesień, 2022

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego ZZH-26-3-2022

Maleniec, dn. 28.09.2022 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zgodnie z § 10 pkt. regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, unieważnia się zapytanie ofertowe ZZH-26-3-2022 z dnia 19.09.2022 roku: wykonanie prac konserwatorskich przy kominie hali walcowni. dr Maciej ChłopekDyrektorZabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu Załączniki:Informacja
14 wrzesień, 2022

Zapytanie ofertowe ZZH-26/3/2022 z dn. 19.09.2022

Maleniec, dn. 19.09.2022 r. ZAMAWIAJĄCY:Samorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-43, e-mail: zzh@maleniec.pl, www.maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku, do piątku, godz. 7.00-15.00 ZAPYTANIE OFERTOWE ZZH-26/3/2022 Z DN. 19.09.2022 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego: Wykonanie prac konserwatorskich przy kominie hali walcowni. Szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie ofertowe ZZH-26/3/2022 z dn. 19.09.2022 r. wraz…
14 wrzesień, 2022

Zapytanie cenowe ZZH-26/2/2022 z dn. 15.09.2022

Maleniec, dn. 15.09.2022 r. ZAMAWIAJĄCY:Samorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-43, e-mail: zzh@maleniec.pl, www.maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku, do piątku, godz. 7.00-15.00 ZAPYTANIE CENOWE ZZH-26/2/2022 Z DN. 15.09.2022 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego pn.: zakup i dostawa drewna konstrukcyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie cenowe ZZH-26/2/2022 z dn. 15.09.2022 r. Z…
28 lipiec, 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZZH-26/1/2022

Maleniec, dn. 28.07.2022 r. ZAMAWIAJĄCY:Samorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-43, e-mail: zzh@maleniec.pl, www.maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku, do piątku, godz. 7.00-15.00 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZAPYTANIE OFERTOWE ZZH-26/1/2022 Z DN. 20.07.2022 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego znak ZZH-26/1/2022 z dn. 20.07.2022: wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Odtworzenie i zabezpieczenie północnego koryta wodnego. Z poważaniemdr Maciej ChłopekDyrektorSamorządowej Instytucji Kultury…
20 lipiec, 2022

Zapytanie ofertowe ZZH-26/1/2022 Z DN. 20.07.2022

Maleniec, dn. 20.07.2022 r. ZAMAWIAJĄCY:Samorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-43, e-mail: zzh@maleniec.pl, www.maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku, do piątku, godz. 7.00-15.00 ZAPYTANIE OFERTOWE ZZH-26/1/2022 Z DN. 20.07.2022 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego: wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Odtworzenie i zabezpieczenie północnego koryta wodnego. Szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie ofertowe ZZH-26/1/2022…
05 listopad, 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZZH-26/3/2021

Maleniec, dn. 05.11.2021 r. ZAMAWIAJĄCY:Samorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-43, e-mail: zzh@maleniec.pl, www.maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku, do piątku, godz. 7.00-15.00 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZAPYTANIE OFERTOWE ZZH-26/3/2021 Z DN. 28.10.2021 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego znak ZZH-26/3/2021 z dn. 28.10.2021: remont ogrodzenia wraz z dostawą i montażem systemowych paneli ogrodzeniowych. Z poważaniemdr Maciej ChłopekDyrektorSamorządowej Instytucji Kultury Zabytkowy Zakład…
Image