Image
10 czerwiec, 2024

Unieważnienie postępowania ofertowego ZZH-26/2/2024 z dn. 10.06.2024

Maleniec, dn. 10.06.2024 r. ZamawiającySamorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-42, E-mail: maleniec@gmail.com, WWW: maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZZH-26/2/2024 z dn. 29.05.2024 r. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego ZZH-26/2/2024 z dn. 29.05.2024 na realizację zamówienia publicznego pn. Remont dachów hal produkcyjnych (etap I), zgodnie z pkt. 12 w/w zapytania. Z poważaniem,Dr Maciej ChłopekDyrektorSamorządowej Instytucji KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu…
10 czerwiec, 2024

Unieważnienie postępowania ofertowego ZZH-26/1/2024 z dn. 29.05.2024

Maleniec, dn. 10.06.2024 r. ZamawiającySamorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-42, E-mail: maleniec@gmail.com, WWW: maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZZH-26/1/2024 z dn. 29.05.2024 r. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego ZZH-26/1/2024 z dn. 29.05.2024 na realizację zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby przedsięwzięcia pn. „Remont dachów hal produkcyjnych (etap I)”, zgodnie z pkt. 12 w/w zapytania. Z…
29 maj, 2024

Zapytanie ofertowe ZZH-26/2/2024 z dn. 29.05.2024

Maleniec, dn. 29.05.2024 r. ZamawiającySamorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-42, E-mail: maleniec@gmail.com, WWW: maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00 ZAPYTANIE OFERTOWE ZZH-26/2/2024 z dn. 29.05.2024 r. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn. Remont dachów hal produkcyjnych (etap I). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na jego realizację zawiera zapytanie ofertowe ZZH-26/2/2024 z dnia 29.05.2024…
29 maj, 2024

Zapytanie ofertowe ZZH-26/1/2024 z dn. 29.05.2024

Maleniec, dn. 29.05.2024 r. ZamawiającySamorządowa Instytucja KulturyZabytkowy Zakład Hutniczy w MaleńcuMaleniec 54, 26-242 Ruda MalenieckaTel. (41) 373-11-42, E-mail: maleniec@gmail.com, WWW: maleniec.plDni otwarcia: od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-15.00 ZAPYTANIE OFERTOWE ZZH-26/1/2024 z dn. 29.05.2024 r. Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na potrzeby przedsięwzięcia pn. „Remont dachów hal produkcyjnych (etap I)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na…
21 luty, 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZZH-26/11/2023

Maleniec, dn. 20.02.2023 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: ZAPYTANIE CENOWE ZZH-26/11/2023 Z DN. 06.02.2023 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa grilla węglowego w ramach projektu pn. „Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Za najkorzystniejszą…
21 luty, 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZZH-26/10/2023

Maleniec, dn. 20.02.2023 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: ZAPYTANIE CENOWE ZZH-26/10/2023 Z DN. 06.02.2023 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa grilla węglowego w ramach projektu pn. „Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Za najkorzystniejszą…
21 luty, 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZZH-26/9/2023

Maleniec, dn. 20.02.2023 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: CENOWE ZZH-26/9/2023 Z DN. 06.02.2023 Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa ławostołów z parasolami w ramach projektu pn. „Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Za najkorzystniejszą…
Image
Image
Image