Kultura

Organizujemy i współorganizujemy wydarzenia o charakterze kulturalnym, w tym wystawy, plenery fotograficzne i malarskie, wykorzystujące bogate zasoby kulturowe regionu.

Edukacja

Prowadzimy działalność obejmującą rożne formy edukacji na rzecz politechnizacji, edukacji historycznej i artystyczne, wykorzystującej regionalne zasoby technologiczne i kulturowe.

Nauka

Dokumentujemy i upowszechniamy wiedzę w zakresie przemysłowego i technologicznego dziedzictwa regionu świętokrzyskiego, stanowiącego w przeszłości obszar Zagłębia Staropolskiego.

Turystyka

Organizujemy i uczestniczymy w działaniach promujących świętokrzyskie atrakcje turystyczne i regionalne zasoby kulturowe oraz ich wykorzystanie w działalności turystycznej i rekreacji.

Multimedia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją materiałów multimedialnych do dziejów metalurgii i hutnictwa na terenie Doliny Czarnej.

Współpraca: