(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Maleniecka
fabryka żelaza w ambrotypach

„Kiedy w latach 40-tych XIX wieku, po powrocie z Paryża, Karol Beyer osiadł na dłużej w Warszawie, otworzył, pchany swoimi nowymi pasjami, zakład dagerotypii na ulicy Senatorskiej. Początkowo bardzo wysokie ceny i mała znajomość zjawiska nie dawały dobrych efektów finansowych całego przedsięwzięcia. Jednak wraz z upływem czasu jego pracownia zyskuje rozgłos, zaś on sam wraz ze swoimi srebrnymi płytami, staje się częstym gościem salonów warszawskich i krakowskich.

Kliknij po więcej...