(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Zmień tłumaczenie strony

plcsenfrde

Maleniecka
fabryka żelaza w ambrotypach

„Kiedy w latach 40-tych XIX wieku, po powrocie z Paryża, Karol Beyer osiadł na dłużej w Warszawie, otworzył, pchany swoimi nowymi pasjami, zakład dagerotypii na ulicy Senatorskiej. Początkowo bardzo wysokie ceny i mała znajomość zjawiska nie dawały dobrych efektów finansowych całego przedsięwzięcia. Jednak wraz z upływem czasu jego pracownia zyskuje rozgłos, zaś on sam wraz ze swoimi srebrnymi płytami, staje się częstym gościem salonów warszawskich i krakowskich.

Kliknij po więcej...

01.

Kultura

Organizujemy i współorganizujemy wydarzenia o charakterze kulturalnym, w tym wystawy, plenery fotograficzne i malarskie, wykorzystujące bogate zasoby kulturowe regionu.

Kliknij po więcej...

02.

Edukacja

Prowadzimy działalność obejmującą rożne formy edukacji na rzecz politechnizacji, edukacji historycznej i artystyczne, wykorzystującej regionalne zasoby kulturowe.

Kliknij po więcej...

03.

Nauka

Dokumentujemy i upowszechniamy wiedzę w zakresie przemysłowego dziedzictwa naszego regionu świętokrzyskiego, stanowiącego obszar Zagłębia Staropolskiego województwa świętokrzyskiego.

Kliknij po więcej...

04.

Turystyka

Organizujemy i uczestniczymy w działaniach promujących świętokrzyskie atrakcje turystyczne i regionalne zasoby kulturowe oraz ich wykorzystanie w działalności turystycznej.

Kliknij po więcej...

 

 

 

person1

Projekty

Dowiedz się więcej...
person2

Nagrody

Dowiedz się więcej...
person3

Programy

Dowiedz się więcej...