WYTOPKI OŁOWIU

W ubiegłą niedzielę 16 sierpnia na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Parku Etnograficznym w Tokarni Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu po raz pierwszy uczestniczył w wydarzeniu promującym świętokrzyskie tradycje górnictwa i hutnictwa kruszcowego pn. "Wytopki Ołowiu". 

Na spotkaniu z metalurgią można było poznać historię hutnictwa i górnictwa Gór Świętokrzyskich  naszych przodków za sprawą pasjonatów odtwarzających metody wytapiania z XV i XVIII wieku.

Zwiedzający mogli zobaczyć na żywo, jak wygląda praca w kuźni zaaranżowanej i prowadzonej przez pracowników Zbytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu ( kucie gwoździ i galanterii żelaznej, odlewanie kul i żołnierzyków ołowianych, przekuwanie kos bojowych z okresu powstań narodowych).

Była to okazja do promocji starej huty, by dotrzeć do jak najszerszego grona zwiedzających za pomocą materiałów edukacyjnych.