(41) 373 11 42  
maleniec@gmail.com

Maleniec 52
26-242 Ruda Maleniecka

Niezwykłą oprawę miały tegoroczne obchody Dnia Odlewnika, które dnia 17 grudnia br. zorganizowano na terenie dawnej fabryki żelaza w Maleńcu z inicjatywy Zarządu Powiatu Koneckiego i lokalnych przedstawicieli branży odlewniczej. Świętu koneckich odlewników towarzyszyła konferencja o charakterze popularno - naukowym, inaugurująca projekt pn.: „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej: NOWE ŻYCIE MALENIECKIEJ FABRYKI - DZIEŃ ODLEWNIKA 2018

Starosta Konecki oraz Zabytkowy Zakładu Hutniczy w Maleńcu zapraszają  na obchody Dnia Odlewnika i konferencję inaugurującą realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”, która odbędzie się 17 grudnia br. o godz. 12.00 na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
Ideą przewodnią konferencji jest wykorzystanie funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny!

Czytaj więcej: DZIEŃ ODLEWNIKA I KONFERENCJA

Na terenie zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu zakończono montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność”.

Czytaj więcej: RYBY I BRETNALE

Kucie kos bojowych z okresu powstania styczniowego i wytapianie ołowianych kul karabinowych, według XIX-wiecznych technologii metalurgicznych, złożyło się na program wydarzenia pn. „Maleniec - staropolski arsenał niepodległości”, które zorganizowane zostało 9 września br. na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej”, które na jego realizację otrzymało dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury w 2018 roku. Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzieliła Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

Czytaj więcej: STAROPOLSKIE TRADYCJE PRODUKCJI BRONI I AMUNICJI